26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/7/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης συγκροτήματος τεσσάρων (4) μεταλλικών αποθηκών (silo) στην περιοχή Εράτυρας Κοζάνης
 3. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – συντήρησης Γυμνασίου Λαιμού» Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή περίφραξης πυρήνα 4ο Ε.Ο χλμ Φλώρινας – Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Αγωγών Ύδρευσης από τις Παλιές Πηγές στην Κάτω Καλλινίκη» προϋπολογισμού15.000.00€ # Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Αγωγών Ύδρευσης από τις Παλιές Πηγές στην Κάτω Καλλινίκη» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο Δ.Δ Άνω Κλεινών» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο Δ.Δ Άνω Κλεινών» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση Επανάληψης Διαγωνισμού του έργου: «10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»
 10. Έγκριση Έκτης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο : «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμου – Υποέργο 2: Οδοποιία εντός του οικισμού Πεύκου» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και Ανάθεσης του έργου : «Βελτίωση υφιστάμενων αναχωμάτων στον Αλιάκμονα ποταμό (Β΄ Φάση) Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και Ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Καστοριάς Υποέργο : Τμήμα παράκαμψης Πλατανιάς & Γέρμας» Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπάνης για το υποέργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του από 03/07/2012 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χλοοκοπτικού βραχίονα με δυο κεφαλές (μια για χόρτο και μια για κλάδεμα) για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 600.000,00€ του Προγράμματος ΣΑΕΠ 041 για την πληρωμή του έργου: «Στοιχειώδη συντήρηση και Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Δ.Ε.Σ.Ε Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω»
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 121.460,00€ που αφορούν συμβεβλημένους ιατρούς για το Α΄ τρίμηνο του 2012
 17. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 21. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 23. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό – Λαογραφικό Σύλλογο «Η Ομόνοια» Π.Ε Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Προόδου και Αναπτύξεως Βέργας «Η Ομόνοια» Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Απανταχού Όμιλο Κωσταραζινών Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Γυναικών Κεφαλαρίου «Η ΠΗΓΗ» Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας