23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/6/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου «ΑΛΙΑΚΜΩΝ» Α.Τ.Ε.Β.Ε για το έργο : «Βελτίωση Κόμβου Σιάτιστας στην Θέση Μπάρα» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος 2013» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Ελαιοχρωματισμός και αντικατάσταση δαπέδων στο Ν. Ωδείο Φλώρινας»
 5. Έγκριση Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση γηπέδου Δ.Δ Πολυπόταμου» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση διενέργειας και έγκριση όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ, περί προμήθειας αγωγού ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς διαμέτρου 11mm/10atm, αντλιών νερού και αντίστοιχων πινάκων αυτοματισμού για την υδροδότηση του ΒΙΠΑ Καστοριάς
 7. Έγκριση του αρ. 9 / 17-06-2013 πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου «Ασφάλιση των επιβατικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων» της Π.Ε Φλώρινας προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 8. Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας καθώς και για την σύνταξη καταλόγου όσων από αυτά κριθούν ακατάλληλα προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία
 9. Έγκριση συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ με την «Πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης», των εκδηλώσεων «Γιορτές της Γης» και «Δούμπεια Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια» στη Βλάστη, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 11. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση θεσμικών εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής
 12. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη επίσκεψης – μορφωτικής ανταλλαγής στην αδερφή πόλη της Αιανής AleksinacΣερβίας.
 13. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ξυλείας για τις ανάγκες κατασκευής αποθηκευτικού χώρου στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Σιδερών
 14. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη συμμετοχής του Μορφωτικού Ομίλου Πλατανορέματος σε Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων του πανηγυρικού εορτασμού του Σωματείου Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 18. έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» Π.Ε Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Απανταχού Όμιλο Κωσταραζινών Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 24. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας 2012
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρών Φλώρινας
 27. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5.  Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.