23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20/6/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης ποσού 73.800,00 που αφορά προμήθεια 35 τόνων ακρυλικού χρώματος για εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ. (Έδρα)
 3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών και των όρων της διακήρυξης, για την «Προμήθεια 35 (τριάντα πέντε) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος για εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση παραχώρησης γεώτρησης – αντλιοστασίου Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο» του αναδόχου ΚΟΥΣΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π.Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε για το έργο: «Σήμανση Ε.Ο δικτύου Π.Ε Καστοριάς» Ανάδοχος :Σμέρνος Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Τ.Ε – ΑΓΛΑΟΣ Ο.Ε
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Υποέργο: Περιοχή Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Υποέργο: Περιοχή Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Τοποθέτηση νέου Ηλεκτρολογικού πίνακα κτιρίου Π.Ε Καστοριάς»
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση νέου Ηλεκτρολογικού πίνακα κτιρίου Π.Ε Καστοριάς»
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση Προειδοποιητικών Ασφαλείας στην Ε.Ο Φλώρινας – Νίκης» προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 12. Συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση Προειδοποιητικών Ασφαλείας στην Ε.Ο Φλώρινας – Νίκης» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση του Δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ Νεοχωρακίου» προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 14. Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση του Δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ Νεοχωρακίου» προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στο Επαρχιακό Δίκτυο Λεχόβου – Βαρυκού» Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανόρυξη Γεωτρήσεων και Τοποθέτηση οργάνων στη θέση Προσήλιο Παρορίου» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων – Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Δρόμο Φλώρινας – Αλώνων» Π.Ε Φλώρινα
 18. Έγκριση Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου στο Κοινοτικό Κατάστημα του ΤΔ Μεσοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση από τεχνικής άποψης του 3ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή οδού Ροδιά – Λείψι» αναδόχου Παναγιώτης Χάτσιος & ΣΙΑ ΕΤΕ Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Λυκείου Γρεβενών» Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων Η/Υ για της ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το 2012
 22. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια Οδοσήμανση του Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών» όπως και των Όρων Διακήρυξης της Προκήρυξης
 23. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 25.000,00€ του προγράμματος ΣΑΜ-440-ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 261.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ-440-ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διάφορων έργων Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη Λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Περιφέρειας για τον μήνα Μάιο 2012
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 149.612,10€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή Διατροφικού Επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο 2012
 27. Έγκριση δαπάνης προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που προκύπτουν από τη διενέργεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων Στέγη Παιδιού «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας του Οικονομικού Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίου κατά την επίσημη επίσκεψη του στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για Υπερωριακή Απασχόληση Υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης για Υπερωριακή Απασχόληση Υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 33. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Αρμονία» Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού Καστοριάς
 35. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπάνης για την Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Κορησού «Αγιος Διονύσιος» Π.Ε Καστοριάς
 37. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης του 7ου Πανελλήνιου GrandPrixΣτίβου 2012 στο Άργος Ορεστικό της Π.Ε Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπάνης για την Συνδιοργάνωση 6ου Τουρνουά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Δήμου Αγίων Αναργύρων Π.Ε Καστοριάς
 39. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών ΠΔΕ LIFE 07 PINDOS / GREBENA» Π.Ε Γρεβενών
 40. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 41. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 42. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων για τη φιλοξενία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κ.Κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψη στην Κοζάνη και Καστοριά
 45. Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση απόδοσης τιμών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κ.Κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.