23η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/6/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση αναλκυστήρα στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης» της αναδόχου: Μητράγκα Βαϊα Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση απευθείας προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ειδών ατομικής προστασίας (θερινά) του προσωπικού Μηχανικού Εξοπλισμού (Μ.Ε.) της Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Εκκλησίας και Κοιμητηρίου Κυπαρισσίου» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Λήψη απόφασης επί προδικαστικής προσφυγής της ατομικής επιχείρησης κατά της αριθμ. 5/2011 διακήρυξης της Π.Ε. Γρεβενών για την «Φύλαξη Διοικητηρίου Γρεβενών»
 7. Αποζημίωση Υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. λόγω συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης εν όψει πραγματοποίησης Πολιτιστικής Εκδήλωσης στην Μεσοποταμία Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης ενόψει πραγματοποίησης GrandPrixΣτίβου στο Άργος Ορεστικό της Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης των φετινών καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.114.044,24€ του προγράμματος ΣΑΕΕ 0758 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.-ΜΑΒΕ
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 100.000,00€ του προγράμματος ΣΑΝΑ 0268 – Νομ. Προγ/τος Κοζάνης
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.953,06 € του προγράμματος ΚΑΠ-Λειτουργικά
 22. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.163.236,52 € του προγράμματος ΚΑΠ – Επενδύσεις
 23. Ανάθεση γνωμοδότησης για το Σχέδιο Π.Δ. που αφορά την Ένωση Περιφερειών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.