22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 18/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2015-16 για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β’ Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 € Π.Ε. Γρεβενών
 7. Παράταση προθεσμίας του υποέργου «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική Προστασία Ρέματος Κομνηνάδων Ν.Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β’φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Παράταση Προθεσμίας έργου «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Παράταση Προθεσμίας έργου «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών – ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 12. Παράταση Προθεσμίας έργου «Σήμανση στηθαία ασφαλείας Επ.Οδ.Δικτύου Ν.Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας»
 13. Παράταση Προθεσμίας έργου «Εξωραϊσμός μνημείου-πλακοστρώσεις στο ΤΚ Ροδώνας» Π.Ε. Φλώρινας»
 14. Παράταση Προθεσμίας έργου «Ασφαλτόστρωση – συντήρηση Επαρχ. Δικτύου Ν.Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας»
 15. Παράταση Προθεσμίας έργου «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Τ.Κ.Ιτέας» Π.Ε. Φλώρινας»
 16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων-Αύρας Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 17. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.2/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για έργα προϋπολογισμού έως 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για έργα υπεράνω του ποσού των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α και μέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. Κοζάνης
 18. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.3/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. Κοζάνης
 19. Ακύρωση της υπ’αρίθμ.4/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και την εκ νέου έγκριση πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία κληρώσεων επιτροπών για τη συγκρότηση επιτροπών Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής Έργων και Παραλαβής Αφανών Εργασιών για το έτος 2015 Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Δ.Μ.
 29. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στο υπάλληλο Δινόπουλο Αθανάσιο λόγω συνταξιοδότησης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση με την επωνυμία «Φύση-Παράδιση-Πολιτισμός»
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 43. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην εκδήλωση προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα
 44. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Β’ εξαμήνου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κλήδονας 2015» με την Θρακική Εστία Εορδαίας « Ο Αρχιγένης» Π.Ε. Κοζάνης
 47. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Π.Δ.Μ.
 48. Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής με την Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης Π.Δ.Μ..
 53. Έγκριση δαπάνης που αφορά καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ΙΚΑ Π.Δ.Μ
 54. 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

      -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.