22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/6/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 27ης Μαΐου 2014 του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013»
 3. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας της 27ης Μαΐου 2014 του έργου: «Ολοκλήρωση ελικοδρομίου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαίδας Μποδοσάκειου» και κατακύρωση στο μειοδότη Π.Ε Κοζάνης
 4. Ακύρωση διαγωνισμού της 20ης Μαΐου 2014 του έργου: «Εργασίες στήριξης πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και έγκριση των νέων όρων διακήρυξης
 5. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 1837/2014 και 375/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ και έγκριση του πίνακα υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στις κληρώσεις Δημοπρασιών έργων προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ Π.Ε Κοζάνης
 6. Ακύρωση της υπ αριθμ. 1836/2014 και 374/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ και έγκριση πίνακα υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις κληρώσεις για τις συγκροτήσεις Επιτροπών για τις Δημοπρασίες έργων προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α και μέχρι του ανώτατου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 7. Ακύρωση της υπ αριθμ. 1835/2013 και 373/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ και έγκριση πίνακα υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις κληρώσεις για τις συγκροτήσεις Επιτροπών για τις Προσωρινές και Οριστικές Παραλαβές Έργων καθώς και των Επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων
 8. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Επισκευή Οδοστρώματος Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Γρεβενών 2014» προϋπολογισμού 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε Καστοριάς »
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις – κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Νυμφαίο – Υδρούσα» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αγωγών άρδευσης στο Λέχοβο» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπλατάνου» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προστασία – πρανών – αποκατάσταση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο Ν. Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση – κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση φθορών στη γέφυρα του Αγίου Αχιλλείου» Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ξενώνα Ψαράδων» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών στο Τ.Δ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου ΣΣ Ιωαννίδη» Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση της εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 394.195,82€ του προγράμματος ΚΑΠ- ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2014 – προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 152.246,00€  του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Μάιο έτους 2014
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την προμήθεια και μεταφορά 6.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος και έγκριση της διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014-2015 Προϋπολογισμού 360.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
 23. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριών Β εξαμήνου 2014 των αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα)
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης
 25. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης από το ελεύθερο εμπόριο προμήθειας καλοκαιρινών ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε Γρεβενών
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση χορωδιακής εκδήλωσης με το Μικρασιατικό Σύλλογο της Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Νοεμβρίου έως και Μαρτίου 2014 Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το τσαρσί» Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου οι «Αργονάυτες» Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε Γρεβενών
 35. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.