22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 13/6/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων των ΔΤΕ/ΠΔΜ και έγκριση για την απόσυρση από την κυκλοφορία των ακατάλληλών οχημάτων-μηχανημάτων Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Φράγμα ανάσχεσης φερτών υλικών άναντι του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Φράγμα ανάσχεσης φερτών υλικών άναντι του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών από Θεομηνίες» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών από Θεομηνίες» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» και την έγκριση των όρων διαγωνισμού Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του από 05/06/2012 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Λογισμικού» Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση του Πρακτικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 11. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτή Αναλώσιμών Υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ για της ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2012
 12. Έγκριση της με απ’ ευθείας συμφωνίας – ανάθεσης για την παραγωγή και προμήθεια 1000 αντιτύπων DVD δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με θέμα τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Φλώρινας από τους Τούρκους
 13. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 344.762,82€ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση Αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ) Π.Ε Γρεβενών
 15. Έγκριση αποζημίωσης υπαλλήλων των Π.Ε. Φλώρινας λόγω συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία
 16. Έγκριση καταβολής Αναδρομικών βάσει δικαστικών αποφάσεων Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης ενόψει διοργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης στον μπασκετμπολίστα αθλητή Δημήτρη Διαμαντίδη Π.Ε Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

Κοινοποίηση: 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

8. Μ.Μ.Ε.