20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/06/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του από 23-3-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Ανάθεση της μελέτης «Παράπλευρο δίκτυο του έργου Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού «Νίκη – όρια νομού Λάρισας» συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού δακτυλίου Κοζάνης Π.Δ.Μ.  
 4. Ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 126318/3730/27-11-2014 Σύμβασης Απόφραξης Τεχνικών στον Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο ΕΠ. Δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 7. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε Φλώρινας
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. δικτύου της Π.Ε Φλώρινας»
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλάμπουρου» Π.Ε Φλώρινας
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 699/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκήρυξης του Διεθνής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 700/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντιπαγειτκού άλατος για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 12. Ανάκληση της με αριθ. 533/15 απόφασης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω ανάγκης τροποποίησης βασικών όρων του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με το αριθ. 7007/14-05-15 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς και έγκριση διενέργειας και όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.049,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  περί προμήθειας Χάρτινης σακούλας, Έκδοσης τρίπτυχου εντύπου, Έκδοσης λευκώματος, Έκδοσης φωτογραφικού λευκώματος, Επανέκδοσης βιβλίου «Το απλόχερο της γιαγιάς», Επανέκδοση λευκώματος μνημείων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής Leader Καστοριάς»
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την εκτύπωση (βιβλιοδεσία κλπ) διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 14. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ προγραμμάτων και λοιπών υλικών  για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 15. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Ετήσια συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερικής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015»
 16. Έγκριση δαπάνης για το έργο: Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015»
 17. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού δικτύου Κομνηνά – Πύργοι» Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνη για το έργο: «Βελτίωση παρακαμπτήριας οδού Αυλών – Κρανιδίων» Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για το δίκτυο ασφαλείας ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για το δίκτυο μετάδοσης δεδομένων ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τηλεματικό δίκτυο ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα» της Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την αγορά θραυστού υλικού 3α για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση επισκευής ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης και Χορηγία Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. Δυτικής Μακεδονίας
 25. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασία με το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων  Νηπιαγωγείων και Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, εκδήλωσης, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο ΚΕΚΑ – ΑΜΕΑ Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στον 1745ο Πανηγυρικό εορτασμό του «Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη»
 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής με τον Ποντιακό Σύλλογο Ακρινής, στις ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που θα διοργανώσει
 29. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασίας με την πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης, στις πολιτιστικές Εκδηλώσεις «Δούμπεια Μουσικά Σεμινάρια» και «Γιορτές της Γης»
 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση σε συνεργασίας με τον Μορφωτικό Αθλητικό Πολιτιστική Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, του Τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί από 10/6/2015 έως 28/6/2015
 31. Έγκριση δαπάνης για τα αναλύσεις βαρέων μετάλλων που θα πραγματοποιήσει στην Δ.Ε. Ελλησπόντου, το Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕ.ΠΕ.)
 32. Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής υποστήριξης 
 33. Έγκριση δαπάνης για παρουσιάσεις Νέας ΚΑΠ 2014-2020
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 44. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 46. Έγκριση του πρακτικού 10 που αφορά τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ενός επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης – αφιερώματος τον Οδυσσέα Ελύτη
 48. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή δαπάνης μετατόπισης διερχόμενων δικτύων του ΟΤΕ Α.Ε., της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της κάλυψης της δαπάνης προσωπικού του ΟΣΕ ΑΕ για το έργο «Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνης – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκης»
 49. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις τριήμερες εκδηλώσεις του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας» στις 18-19 & 20 Ιουλίου 2015
 50. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο 5ο Παμμακεδονικό αντάμωμα στην Σιταριά από 9 έως 12 Ιουλίου 2015
 51. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα για το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στις 7 Ιουνίου 2015
 52. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 12& 13 Ιουνίου 2015
 53. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο DrosopigiRace 2015 στις 20 και 21 Ιουνίου 2015
 54. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις διήμερες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου στις 19 & 20 Ιουνίου 2015
 55. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης
 56. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων
 57. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ελάχιστη προθεσμίας παραλαβής προσφορών (40 ημέρες) και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 58. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Λαογραφικό και Μικρασιατών Σύλλογο Νεαπόλεως, με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος
 59. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση, με το Γραφείο Εκπαίδευσης του Γ.Ν. «Μαμάτσειο» Κοζάνης, επιστημονικής διημερίδας με θέμα «Η Ψυχική Υγεία κραυγάζει»
 60. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ» στις 28 Ιουνίου 2015
 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 62. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία: Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων- έργα ορεινής & πεδινής Υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας» Π.Ε. Καστοριάς
 63. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.