20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 14/6/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση από οικονομικής άποψης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος Ν. Γρεβενών (Τμήμα Β΄)» αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ. Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 3: Ολοκλήρωση δρόμου Νεστόριο-Πεύκο-Πευκόφυτο»
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Ηλεκτρολογικών Υλικών» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 6. Παράταση σύμβασης καθαριότητας Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης
 9. Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 10. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης της πρώην Ν.Α. Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δυνατότητας εξωτερικής συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρονικής σελίδας της Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης εν όψει πραγματοποίησης Πολιτιστικής Εκδήλωσης στην περιοχή Νταηλάκη Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης ενόψει πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» Καστοριάς
 17. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σύντμηση χρόνου για το έργο με τίτλο «Έρευνα διερεύνησης του επιπέδου υγείας και των αναγκών αναδιαμόρφωσης των υπηρεσιών υγείας της Δυτικής Μακεδονίας»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.