1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης σας προσκαλεί στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕπΠα ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, με ώρα έναρξης 9:30 π.μ., στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Ιωάννου Resort στην Πτολεμαϊδα.

Βασικά θέματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελούν η έγκριση της 1ης εξειδίκευσης και του προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των έργων, καθώς επίσης και της στρατηγικής επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Βασικό στόχο της 1ης εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί η μέγιστη δυνατή ενεργοποίησή του ώστε να συμβάλει άμεσα στην ανάκαμψη της περιφερειακής αλλά και της εθνικής οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συντονισμός της περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής της Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και υψηλή προτεραιότητα όλων.

Πιο αναλυτικά τα θέματα που θα εξετάσει η Επιτροπή Παρακολούθησης αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη που ακολουθεί.

Ημερήσια Διάταξη

 1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
 2. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
 3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
 4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
 5. Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση
 6. Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
 7. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
 8. Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
 9. Βασικά Στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
 10. Πρόοδος Αιρεσιμοτήτων
 11. Πρόοδος Ανάπτυξης Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ – Αιρεσιμότητα 7
 12. «Στατιστικά Συστήματα και Δείκτες Αποτελέσματος»
 13. Περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης
 14. Παρουσίαση Βασικών Αρχών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
 15. Συζήτηση
 16. Συμπεράσματα – Αποφάσεις