1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για λήψη αποφάσεων

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Γιάτσιο Ιωάννη
  2. Γιαννάκη Βασίλειο
  3. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
  4. Νίκου Αντώνιο
  5. Πάτρα Βασίλειο
  6. Σημανδράκο Ευάγγελο
  7. Δούφλια Αγλαΐα
  8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 26/1/2011 και ώρα 12:30 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  2. Διάφορα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351424)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας