1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (20-1-2012)

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου (20-1-2012)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Λήψη απόφασης συμπαράστασης των κατοίκων της Δ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δ. Κοζάνης και πρώην Νομαρχιακού Συμβούλου Κοζάνης, σε δικαστική διαμάχη λόγω κινητοποιήσεων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Φ/Β συστήματος ισχύος 200MWp ιδιοκτησίας «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικτής ονομαστικής ισχύος 660 MWe, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWtn, για τηλεθέρμανση στο χώρο του εξαντλημένου ορυχείου Κομάνου του λιγνιτικού πεδίου Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας του Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 4ο:   Εισήγηση για σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ (Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας).

 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ (Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 5ο:   Ορισμός εκπροσώπων του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και της ΠΕΔ, στο Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 6ο: Έγκριση υποβολής Τεχνικού δελτίου του έργου: “Αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας” στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εξ΄αναβολής).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 7ο:   Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης, Μονάδα Προεπεξεργασίας& Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων», των ΤΚ Αμμοχωρίου- Περάσματος-Κολχικής, της ΔΕ Περάσματος του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας» (εξ΄αναβολής).

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού, Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Ιωάννου.

Θέμα 8ο:   Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης, Μονάδα Προεπεξεργασίας& Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων», της ΤΚ Φλαμπούρου, της ΔΕ Περάσματος του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας» (εξ΄αναβολής).

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού, Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Ιωάννου.

Θέμα 9ο:   Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της δραστηριότητας: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης, Μονάδα Προεπεξεργασίας& Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων», της ΤΚ Λεπτοκαρυάς, της ΔΕ Περάσματος του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας» (εξ΄αναβολής).

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περ/ντος & Χωρικου Σχεδιασμού, Π.Ε. Φλώρινας κ. Χρήστος Ιωάννου.

Θέμα 10ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) .

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 11ο: Έγκριση ανοίγματος   Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Δήμου Ορεστίδος και της 15ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ (585 Μ/Π ΤΠ (ΚΕΝ-ΕΚΕ)-15ΛΜΧ) για το έργο «Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών – Boiler ζεστού νερού χρήσης στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Άργους Ορεστικού».

 

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

Θέμα 13ο:   Εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση κρουσμάτων ελονοσίας και ιού Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Κοσματόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς