19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Τοπικό Σύμφωνο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε., των ΕΒΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ, των όρων του συμφώνου και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμφώνου και κάθε σχετική ενέργεια.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 2ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υπό ίδρυση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROFORBIOMED.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Tομέα κ. Χρήστος Ευαγγέλου

Θέμα 3ο:Έγκριση έργου και υποβολής τεχνικού δελτίου του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Tομέα κ. Χρήστος Ευαγγέλου

Θέμα 4ο:Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ», εντός του Καλλικρατικού Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε.Φλώρινας

Εισηγητής:o Χρήστος Ιωάννου υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Φλώρινας.

Θέμα 5ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 6ο:‘Εγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας,Δ.Νεστορίου Α’ Φάση»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 7ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργoυ.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

Θέμα 8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 9ο:Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Κοζάνης) και Δήμου Βοΐου για την πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 10ο:Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Κοζάνης) και Δήμου Βοΐου για την πράξη «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 11ο:Για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης προς την ΠΕ Κοζάνης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου προτεραιότητας (με αριθμό 131): «Αξιοποίηση και ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου»» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013»

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 12ο :Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης και ΑΝΚΟ με τίτλο   “Τεχνική υποστήριξη κατασκευής του έργου ολοκλήρωσης λιμναίων υποδομών  Πολυφύτου”.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 13ο:Καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων πωλητών λαϊκών αγορών ανά κατηγορία προϊόντων.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Απσχόλησης κ.Γεώργιος Σβώλης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.