18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 14/05/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή κιόσκι στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο «ΑΚΡΙΤΑ» στο Τ.Κ. Κλεινών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο «ΑΚΡΙΤΑ» στο Τ.Κ. Κλεινών»» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2015»
 9. Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης του διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Φ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016»
 10. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Φ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016»
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 10/2015 για  την προμήθεια αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φάξ  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015
 12. Έγκριση πρακτικού Νο 10 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της 27/4/2015 για την ανάδειξη προμηθευτή ενός επιβατικού αυτοκινήτου, βενζινοκίνητη ή πετρελαιοκίνητου για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 13. Επικύρωση πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση νέου δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 Π.Ε. Καστοριάς  
 14. Έγκριση της απευθείας συμφωνία, προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε επτά άτομα του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων – γραφείων στ κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο)
 16. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) για την διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρων & κανονικών) της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ. και β) για την παραλαβή λευκού  ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση δαπάνη για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο επιχειρηματικό οικονομικό πολυσυνέδριο «moneyshow»
 30. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις, με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αμυνταίου, του συλλόγου «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών»
 31. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην ημερίδα με θέμα: «την εξορυκτική δραστηριότητα στην Π.Ε. Φλώρινας»
 32. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος»
 33. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 36. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 37. Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση μετακινήσεων των περιφερειακών συμβούλων στην 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.