18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/5/2011 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στην Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ή 162.601,63€ χωρίς Φ.Π.Α.
 4. Προέγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση Σεισμόπληκτων Οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής Α΄ τμηματος Νέου Οικισμού)» Π.Ε. Γρεβενών
 5. Κατακύρωση ή μη των από 2/5/2011 και 24/5/2011 πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 6. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Εκτυπώσεων Γενικά» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης μίσθωσης Κυλικείου Διοικητηρίου Γρεβενών
 8. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.215/11 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς, καθόλη την διάρκεια του έτους 2011.
 9. Έγκριση για την μη άσκηση περεταίρω ένδικων μέσων κατά ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (Π.Ε. Καστοριάς)
 10. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Καστοριάς
 11. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Καστοριάς
 12. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση επί ερωτημάτων υπηρεσιών Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της Ν.Α. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας λήξης 2ου παγκοσμίου πολέμου και τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου»
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.953,06€ του προγράμματος ΚΑΠ-Λειτουργικά
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.163.236,52€ του προγράμματος ΚΑΠ-Επενδύσεις
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 140.387,69€ του προγράμματος ΚΑΠ-Διατροφικού Επιδόματος

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.