17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις       του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10η 2013)

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας              

Θέμα 2ο: Tροποποίηση 2η του Προγράμματος Κεντρκών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2013) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 3ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και καθαρισμός αποστραγγιστικών» 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 4ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού και του κελύφους του Διατηρητέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 5ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επ. οδικό δίκτυο    Ν. Φλώρινας 2012 » , προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 6ο:Τρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΄΄ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ– ΕΠΤΑΧΩΡΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ΄΄, προϋπολογισμού 62.000,00€ (με ΦΠΑ).

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) κ. Απόστολος Κουτσούλας

Θέμα 7ο: Τρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Της Ε.Ο4 ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΕΩΣ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ΄΄ προϋπολογισμού 184.663,98€

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) κ. Απόστολος Κουτσούλας

Θέμα 8ο:Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Φιλώτας Ταλίδης

Θέμα 9ο: Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Περιβάλλοντος κ. Χρήστος Ευαγγέλου  

Θέμα 10ο:Σύμπτυξη σε έναν των τραπεζικών λογαριασμών επ’ ονόματι της Π.Ε. Γρεβενών της Alpha Bank και ορισμός υπολόγων αυτού.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «Βιοτεχνικό Πάρκο Γρεβενών-Ανώνυμη Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ.ΓΡΕ.) Α.Ε.».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 12ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Προετοιμασία δράσεων και έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ»  

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 13ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «εκτέλεση Δημοσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμηΜα τησ λεκανησ του υδατορεματων της βΥΣΣΙΝΙΑΣ (Κ.Α. 110503) ΤΟΥ δημου καστοριασ της περιφερειακης ενοτητας καστοριας συνολικού προυπολογισμου 3.650.000,00 ευρω».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
  3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  4. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.