17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 24/5/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» (Π.Ε. Κοζάνης)
 3. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων αθλητικού κέντρου Μαυροδενδρίου» της αναδόχου: Ριζόπουλος Γ. και Σια Ο.Ε. (Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις Πλατειών και Περιβάλλοντος Χώρου στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» (Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Τμημάτων της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Σερβίων» 3ης Σ.Σ.Ε. (Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Γήπεδο καλαθοσφαίρισης – Πετοσφαίρισης στο ΕΠΑΛ Σερβίων» (Π.Ε. Κοζάνης)
 7. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Λυγερής Δήμου Κοζάνης» (Π.Ε. Κοζάνης)
 8. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου ιερού ναού Αγίου Κωνσταντίνου» (Π.Ε. Κοζάνης)
 9. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναμόρφωση πλατείας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ελλησπόντου» (Π.Ε. Κοζάνης)
 10. Έγκριση παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Βελτίωση – Διαπλάτυση Τμημάτων της Εθνικής οδού Κοζάνης – Σερβίων» (Π.Ε. Κοζάνης)
 11. Έγκριση τρίτης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Οδοποιϊα στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου – Υποέργο 2: Οδοποιϊα εντός του οικισμού Πεύκου» (Π.Ε. Καστοριάς)
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας εξοπλισμού για τη Δράση C8 του έργου ΠΙΝΔΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ LIFE» (Π.Ε. Γρεβενών)
 13. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «Γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση αποδοχής ποσού 45.000,00€ το οποίο αποτελεί τίμημα πώλησης έκτασης από την περιοχή ΒΙΠΑ Καστοριάς (Π.Ε. Καστοριάς)
 15. Έγκριση αποδοχής ποσού 31.000,00€ του προγράμματος ΠΟΕ-ΣΑΕΠ 005/3 για την πληρωμή του έργου «Ύδρευση οικισμών Επαρχίας Βοϊου Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 20. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.