17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Παρουσίαση μελέτης του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας

με θέμα: «Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής

Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής

Παραγωγής».

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Μαυροματίδης –

Μέλη ομάδας εργασίας ΤΕΕ/Τ.Δ.Μ..

Θέμα 2ο:    Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για διορισμό επιτυχόντων

προκηρύξεων Ν. 2643/1998 έτους 2008.

Εισηγήτρια: Η Αν/τρια Δ/ντρια Διοικητικού, κα Άννα Καρακούλα.

Θέμα 3ο:     Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς και του Δήμου

Νεστορίου, που αφορά το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου

χώρου εκκλησίας Πολυανέμου».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. 1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. 2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. 3. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  4. 4. Πολιτικά Κόμματα
  5. 5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. 1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. 2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. 3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.