16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/5/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδενδρου-Πορίας» αναδόχου ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαίδα και τους όρους διακήρυξης
 4. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών επί αποδείξει των εγγράφων – μικροδεμάτων της Π.Ε. Γρεβενών, μέχρι τέλους του έτους 2011 (Π.Ε. Γρεβενών)
 5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών επί αποδείξει των εγγράφων – μικροδεμάτων της Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση του πρακτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Διοικητηρίου Γρεβενων-Π.Ε. Γρεβενών»
 7. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2011
 8. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής καυσίμων κίνησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς καθόλη την διάρκεια του έτους 2011
 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαίδα
 10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του έργου καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου Φλώρινας, καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους 2011 (Π.Ε. Φλώρινας)
 11. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων, για το έτος 2011 με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 12. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 13. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 14. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Ε. Κοζάνης της Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση αποδοχής ποσού 59.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς για το έργο: «Εργασίες αντικατάστασης, κεντρικής θέρμανσης και χώρων W.C. του 1ου και 2ου Λυκείου Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης στον Ι.Ν.Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Κήπου Ελίμειας» Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Αποπεράτωση εισόδου και πλατείας Αναρράχης» Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Κατασκευή στεγάστρου στον Ι.Ν. Αγ. Αχιλλείου Βυθού-Πενταλόφου»
 21. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Αποκ/σεις όψεων-Διαμ/ση περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου 1ου Δ.Σ. Διάτιστας Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας λήξης 2ου παγκόσμιου πολέμου και τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης τουριστικού ενδιαφέροντος Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει του Εορτασμού της 9ης Μαίου Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.