15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/5/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση λειτουργίας ανελκυστήρα (κοινού δεξιός) Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 9.550,00€ με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας πινακίδων της Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών»
 5. Συγκρότηση 5/μελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών»
 6. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Γρεβενών
 8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την προμήθεια υγρών καυσίμων και την κάλυψη διαφόρων άλλων δαπανών.
 10. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη διαφόρων δαπανών δημοσίων σχέσεων του γραφείου Π.Δ.Μ.
 11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη διαφόρων δαπανών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης, τμήματος ΚΤΕΟ
 12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη διαφόρων δαπανών δημοσίων σχέσεων της Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για αγορά επίπλων στο Πολιτιστικό Κέντρο Λιβαδερού Κοζάνης
 14. Έγκριση διαφόρων δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση διαφόρων δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς για συμμετοχή υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.