15η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Ερώτηση του επικεφαλής της Εναλλακτικής Δράσης, Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντωνίου Κύρινα, που αφορά τη μη προώθηση για ένταξη στο ΕΣΠΑ του ώριμου έργου πολιτισμού Ανάδειξη Νεολιθικού Οικισμού Αυγής Καστοριάς.

Θέμα 2ο: Έγκριση της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών   9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) των ΕΑΠ Ν. Κοζάνης και Φλώρινας 2007-2011

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα   4ο: Έγκριση απένταξης- αλλαγή φορέα υλοποίησης – αλλαγή προϋπολογισμού έργων του 3ου Ε.Α.Π. Π. Ε. Φλώρινας.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 5ο:   Θεώρηση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών των Π.Ε. Γρεβενών και Κοζάνης.

Εισηγητές: οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Κοζάνης,

κ. κ. Γεώργιος Δασταμάνης και Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 6ο: Τοποθέτηση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) στις κενές θέσεις στους χώρους της λαϊκής αγοράς Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 7ο:   Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας διαφόρων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος για το «Πρόγραμμα

Παρακολούθησης Μετεωρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 9ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Μελέτη αντικατάστασης της σόγιας στη διατροφή των αιγοπροβάτων της Π.Ε. Φλώρινας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 10ο: Έγκριση χαρακτηρισμού του δρόμου: «Βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Άγιος Αθανάσιος».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 11ο:     Έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της Π.Ε. Καστοριάς και του Ε.Τ.Α.Κ. για την παραχώρηση χρήσης υλικού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση του Πίνακα ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2012 ΠΕ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση του Προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 14ο:   Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Σύνδεση οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό Αναρράχης και βελτίωση κόμβων».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 15ο:    Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ.,  του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Βελτίωση τμήματος οδού Βουνάσας – Ελάτης εντός των ορίων τη Π.Ε. Κοζάνης»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  4. Πολιτικά Κόμματα
  5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.