14η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Επείγουσα Συντήρηση – Βελτίωση τμημάτων της Νέας Εθνικής Οδού Κοζάνης – Φλώρινας από Πτολ/δα (τέλος new jersey) έως Κόμβο Παραβεγορίτιδας προϋπολογισμού 300.000,00€ με Φ.Π.Α Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (Εδρας) /Π.Δ.Μ Προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων (β΄ φάση)» λόγω επικαιροποίησης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Σχολείων Γρεβενών» προϋπολογισμού 165.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στο Τ.Κ Φιλώτα» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχ/των, φαξ και εκτυπωτών
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των φωτοτυπικών μηχ/των φαξ και εκτυπωτών της Π.Ε Φλώρινας
 10. Τροποποίηση της Επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων – επιβατικών αυτοκινήτων Π.Ε. Φλώρινας
 11. Τροποποίηση της Επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων – επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας και ορισμός υπολόγου
 13. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και επιλογή διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την αποκατάσταση ζημιάς στο φορτηγό stayer του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα: «Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο Περιβάλλον εφαρμογής των Δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών»
 15. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση ελαστικού που υπέστη βλάβη λόγω φθοράς του οδοστρώματος στην Παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Πτολεμαΐδας Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας ΄
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.