10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

 

 Θέμα 1ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Π.Δ.Μ.

 Θέμα 2ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Π.Δ.Μ.

 Θέμα 3ο: Τοπικό Σύμφωνο Στήριξης της Επιχειρηματικότας στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης και Φλώρινας

 Εισηγητής :ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής

 Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Π.Δ.Μ., με αντικείμενο τη δράση της Π.Δ.Μ. ως δομής υποστήριξης για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» στην ενέργεια

 Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής

 Θέμα 5ο: Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2013

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης                                                    

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΈ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Εορδαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Εισηγητής: ο Δ/ντής Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός

 Θέμα 7ο: Συμπλήρωση Επαγγελματικής Αδείας Λαϊκών Αγορών σχετικά με τα πωλούμενα είδη

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 Θέμα 8ο: Συμπλήρωση Επαγγελματικής Αδείας Λαϊκών Αγορών σχετικά με τα πωλούμενα είδη

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 Θέμα 9ο: Διαγραφή Πωλητών Λαϊκών Αγορών από Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Καστοριάς

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 Θέμα 10ο: Συμπλήρωση Επαγγελματικής Αδείας Λαϊκών Αγορών σχετικά με τα πωλούμενα είδη

 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 Θέμα 11ο: ‘Εγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Καστοριάς και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 12ο: Εισήγηση για τη θεώρηση επαγγελματικής άδειας του Ζαχαριάδη Ηλία στη θέση «Γ9» 

Εισηγητής :ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 13ο: Σύναψη νέας σύμβασης ΚΕΠΕ

Εισηγητής : η Πρόεδρος ΚΕΠΕ κ. Κυριακή Αποστολίδου

Θέμα 14ο: Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος