10η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:Παρουσίαση του 3ου σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Δ.Μ. περιόδου 2014-2020

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής-Ομάδα σχεδιασμού Προγράμματος.

Θέμα 2ο : 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

 

Θέμα 3ο : 12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

Θέμα 4ο: Έγκριση προσαρμογής και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τον νόμο 4071/2012.

Εισηγήτρια : η Πρόεδρος του ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.

Θέμα 5ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 6ο Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς 

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 7ο : Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Α.Π.Θ/Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας για το έργο «Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στο Λιμναίο Οικισμό 2014»

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 9ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση και επι-

σκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου»».

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 10ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου .

«Κατασκευή Στεγάστρου Αύλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυάνεμου»

Εισηγητής:O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 11ο: Έγκριση του τρόπου μίσθωσης προωθητή «Μίσθωση ενός προωθητή Δ/Θ τύπου D7 ή παρεμφερή 160 HP».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 12ο: Έγκριση του τρόπου μίσθωσης διαμορφωτήρα «Μίσθωση ενός διαμορφωτήρα (ισοπεδωτής) 135 HP με μπροστινό μαχαίρι».

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 13ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 14ο: Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2013

Εισηγητή :ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιώτζης

Θέμα 15ο: Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στην λαϊκή αγορά της Κοζάνης (Αριστοτέλους)

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Απασχόλησης κ.Γεώργιος Σβώλης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E.
  6. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.