Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/18-08-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/ 20-08-15 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και   δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση κατολισθήσεων   στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας

1405/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής   διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση   κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας

1406/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση της μελέτης:   «Ειδική Μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους   οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών»   Π.Ε. Φλώρινας

1407/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα αγορά γόνου κυπρίνου από τον   Ιχθυογεννητικό Σταθμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ιωαννίνων

1408/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της πΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ 8ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ   ΜΟΥΡΙΚΙΟ ΔΡΟΜΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ»

1409/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 20/08/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ