Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ και αντικείμενο την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη Λίμνη Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης