Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας      εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Νίκη - Όρια νομού      Λάρισας Συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες περιφερειακού δακτυλίου      Κοζάνης» Π.Δ..Μ.     
 3. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας για την εκ νέου εκτέλεση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση      ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή      Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή      εγκατάστασης φωτισμού οδικού κόμβου Κ.Α.Φ.Κ.Α. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:      «Διαμόρφωση εισόδου - υδραύλακα στο Δ.Δ. Ατραπού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Έργα συντήρησης και προστασίας υδραύλακα      στο Δ.Δ. Κρατερού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση      πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν      στον «Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών      μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για τη σχολική      περίοδο 2015-2016» συνολικού προϋπολογισμού 1.758.118,84 ευρώ,      συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση      Αποδοχής και Κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 21.300,00 € ως      επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας γραφικής      ύλης και κάθε υλικού εξοπλισμού και εργασίας απαραίτητων για την      προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης      Σεπτεμβρίου 2015
 9. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      74.480,00 € ως επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας      Δυτικής Μακεδονίας για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους, οι      οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και      διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      840.936,70 € του προγράμματος ΚΑΠ για την κάλυψη μεταφοράς μαθητών για το      σχολικό έτος 2014-2015
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού      9.985,00 € προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο      Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2015
 12. Έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα      Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 14. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 16. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π .Ε. Καστοριάς .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Για τον εορτασμό της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο, το οποίο βρίσκεται 4 χλμ. από την Τοπική Κοινότητα Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης, οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

1) Ώρα 10:30 Επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Aύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

2) Κατάθεση στεφάνων.

3) Σιγή ενός λεπτού. Εθνικός Ύμνος.

4) Χαιρετισμοί Επισήμων.

5) Ομιλία με θέμα: «Η Επανάσταση του 1878 στη Δυτική Μακεδονία» από τον κ. Γεώργιο Φίλιο, Θεολόγο – Φιλόλογο.

6) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά τμήματα Συλλόγων της περιοχής.

7) Περιήγηση στους χώρους του Μουσείου.

8) Πέρας τελετής.

9) Δεξίωση.

10) Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν οι τοπικές Αρχές, αντιπροσωπείες μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Πρόσκοποι και Οδηγοί με σημαίες και λάβαρα καθώς και όλοι οι Πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2015,

                                                          ΚΑΛΕΙ

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2015,

1. Αλέξανδρο Μάγκο ΕΔΥ Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ

2. Δημήτριο Αλβανό Βιολόγο Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ

3. Ιωάννα Βασιλειάδου Αν. Προιστ. Τμήματος Δημ. Υγ. της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.

4. Κοσματόπουλο Αθανάσιο Δήμαρχο Σερβίων Βελβενδού

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 25/09/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Μέγας Αλέξανδρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο ΖΕΠ), με θέμα:

Έγκριση Παραλαβής Έργου Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον Μήνα Αύγουστο 2015.

Κοινοποίηση :

 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Δ.Μ
 3. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ
 4. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.
 5. Δήμοι Π.Δ.Μ
 6. Μέλη Ομάδων Ψεκαστικών Ελέγχων Δράσεων ανά Π.Ε & Δήμους
 7. Οικοανάπτυξη Α.Ε.
 8. Μ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/26-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Αριθμός Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης. 1 Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης.
2 Υποσιτισμός Μαθητών 2 Ενημέρωση για την Καταγραφή Μαθητών που Υποσιτίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης οι Οικογένειες τους.
3 Παιδική Φτώχεια 3 Παράλληλα με την Καταγραφή των Μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα Σίτισης θα δημιουργηθεί για αρχή μία Βάση Δεδομένων με Παιδιά που έχουν προβλήματα Φτώχειας, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι ή Προγράμματα για να ενταχθούν και να αντιμετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις.
4 Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).

4

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής και τους παρευρισκόμενους για τις εξελίξεις του Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ), όπου αναμένονται να ανακοινωθούν οι Ωφελούμενοι και ενημερώθηκαν οι Υπεύθυνοι και οι Συμμετέχοντες από κάθε Π.Ε. για την Διανομή Ροδακίνων και Χυμού μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Κοζάνη 31-08-2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Γιαννακίδης Σταύρος

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας

& Κοινωνικής Συνοχής

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι στις 18/09/2015 ημέρα Παρασκευή αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας η Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής και Κατάσταση Απορριπτόμενων των Δικαιούχων της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων έτους 2012» (Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16228/23-11-2012) στα πλαίσια του (ΠΑΑ) 2007-2013 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι καταστάσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης( έως 25/09/2015).

 

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας

 

Γκιντίκα Μαρία

Από τη Π.Ε. Κοζάνης ανακοινώνεται ότι λόγω έναρξης των εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης - Σερβίων (Β’ φάση)» η Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας θα εκτρέπεται στη διασταύρωση της Ε.Ο. με την κοινοτική οδό προς Κρανίδια, θα διέρχεται από την Τ.Κ. Κρανιδίων, θα διεξάγεται εκ περιτροπής σε μια κατεύθυνση με τη βοήθεια φωτεινών σηματοδοτών για 1700 μέτρα, εν συνεχεία θα διέρχεται από την Τ.Κ. Αυλών και τέλος θα διοχετεύεται στην Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από 22 Σεπτεμβρίου 2015 έως και 22 Νοεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν από την Ανάδοχο Εργοληπτική Κοινοπραξία, προς αποφυγή ατυχημάτων, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και θα τοποθετηθεί η σήμανση που προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές, για την ασφάλεια οχημάτων τόσο στο τμήμα που γίνεται διακοπή κυκλοφορίας όσο και στο τμήμα από το οποίο θα γίνεται η εκτροπή της.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 2, κάτω από το πάρκο του Αγίου Δημητρίου, το μεσημέρι της Κυριακής.

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma1

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma2

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma3

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma4

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma5

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma6

karypidhs askhse to eklogiko dikaioma7

Βίντεο:

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 2, κάτω από το πάρκο του Αγίου Δημητρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/ 17-09-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ   ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1568/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ   ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΟΣ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΟΛΟΛΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1569/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 10/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.500 ΚΙΛΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, 6.000 ΚΙΛΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, 4.500   ΚΙΛΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 350 ΛΙΤΡΩΝ   ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΟΣΟΥ 45.000,00€   (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

1570/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 16 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1571/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ Η   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ   7.134,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ   ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ   ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1572/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ,   ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ   ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟ   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

1573/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1574/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1575/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ   Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1576/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ   - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ   (Δ124-Δ128)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1577/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1578/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ   ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1579/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1580/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1581/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

1582/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1583/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1584/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ

1585/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1586/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1587/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1588/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ.

1589/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

1590/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
24

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1591/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ   ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 30-6-2015, ΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 24/8/2015 ΔΕΝ   ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ   ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ   ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 24/8/2015 ΚΑΙ ΟΣΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1592/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,   ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
26

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ   ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 24-8-2015 (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2015) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ   ΟΙΚΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1593/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ   ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ
27

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ   36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1594/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεσης πίστωσης για   προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Δ.Μ.

1595/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Εργασίες   αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό του οδικού άξονα Κοζάνης-Κρόκου»

1596/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση γεφυρών Ο.Σ.Ε. στις   διασταυρώσεις με τις εθνικές οδούς Κοζάνης-Λάρισας και Κοζάνης-Θεσσαλονίκης»   Συμβατικού ποσού: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)

1597/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση   Εθνικού-Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015»

1598/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών   διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων στον Περιφερειακό δρόμο   Αετού» Π.Ε. Φλώρινας

1599/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης του   έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ   .Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς

1600/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά υλικών για δύο (2) κιόσκια στο   Παλαιόκαστρο και Δαφνερό Δήμου Βοϊου Π.Ε. Κοζάνης

1601/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συνδρομή νομικού συμβούλου για την εξαγορά της   απαιτούμενης γης για κατασκευή δεξαμενής του έργου: « Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 στρεμμάτων με τροφοδοσία από   αντλιοστάσιο νέου φράγματος» Π.Ε. Κοζάνης

1602/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο   «Αποκατάσταση κατολισθήσεων-Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

1603/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της με απευθείας ανάθεση ανάδειξηΣ αναδόχου προμήθειας   ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες   των Υπηρεσιών της Π .Ε. Φλώρινας έτους 2015

1604/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π .Δ.   Μ.-Π.Ε. Κοζάνης

1605/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την   συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης για φιλανθρωπικό   σκοπό (Βοήθεια σε ΑμεΑ),που διοργανώνει ο Α.Σ.ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007

1606/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής   δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1607/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1, 2,   3 ΚΑΙ 10

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 4   ΕΩΣ 9

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής   παραλαβής αναγκαίων ειδών για την   διενέργεια των Εθνικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

1608/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας   μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

1609/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ 18/09/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).