Τελευταίες Ανακοινώσεις

Dakis-Giorgos-53Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, για το μείζον θέμα των εκχωρημένων περιφερειακών πόρων του ΕΣΠΑ  προς τα εθνικά προγράμματα, ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλυσης και περιβάλλοντος, της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτή δημοσιεύθηκε με άρθρο του στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ( φύλλο 7 Απριλίου 2011)

Εγκρίθηκαν στις 10-3-2011 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,  οι περιβαλλοντικοί όροι, για το έργο «Επαρχιακή οδός Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: τμήμα ρέμα Κωτούρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου και την υλοποίησή του.

Σημαντική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας της 16ης Μαΐου 2011, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ανέγερσης των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου σε Κοζάνη και Φλώρινα.

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΄΄Προμήθεια 80 tn ακρυλικού χρώματος και 25 tn γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας και Γρεβενών – όρια Νομών Γρεβενών Τρικάλων ΄΄.

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ (κ.ε. 2008ΣΕ07100000)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσει ότι :
Εκμισθώνεται το Δημόσιο Ιχθυοτροφείο της λίμνης Ζάζαρης, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές,κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή του, με πλειοδοτική δημοπρασία.Η εκμίσθωση γίνεται με βάση α) τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν β) το άρθρο 19 παρ. 11 του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και άλλες διατάξεις» γ) τις διατάξεις του διατάγματος 7/18 Μαρτίου 1940 «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων ……. με ενοικίαση» και με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης αυτής .

Ειδική, αρνητική, μεταχείριση επεφύλαξε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Dakis-Giorgos-53Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση δημόσιας έκτασης 746 στρεμμάτων για την ανέγερση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Γνωστοποιείται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ. διενεργείται πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας (Κτήριο Διοικητηρίου – Ισόγειο), για:

α) Στρογγύλια Β΄ Οξιάς 488,94 χ.κ.μ., β) Καυσόξυλα Οξιάς 4.406,17 χ.κ.μ., γ) Καυσόξυλα Δρυός 1.672,04 χ.κ.μ. και δ) Καυσόξυλα Μ. Πεύκης 29,12 χ.κ.μ.

Τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα και χωρισμένα σε μερίδες.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα: α) 33,00 € ανά χ.κ.μ. Στρογγυλίων Β΄ Οξιάς,

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).