Τελευταίες Ανακοινώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του έργου ProLife στη Φλώρινα στις 12 Οκτωβρίου 2015.

Την συνάντηση διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής εταίρος του έργου, και συμμετείχαν ο Δήμος του Βαλάντοβο από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Φλώρινας Στέφανος Μπίρος, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας – Περιβάλλοντος και Μεταφορών Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος και Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Καρυπίδου και ο Δήμαρχος του Βαλάντοβο Nikolche Churlinovski.

Επίσης, συμμετείχαν φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Πρεσπών που εμπλέκονται σε δράσεις που θα υλοποιήσει το έργο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν συνοπτικά πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας καθώς επίσης και οι περιοχές των εταίρων του έργου. Τέλος παρουσιάστηκαν και οι δράσεις που κάθε εταίρος θα υλοποιήσει στα πλαίσια του έργου.

Το έργο ProLife θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Στo πλαίσιo του έργου θα δημιουργηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ ένα πρότυπο σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των ψαριών και παράλληλα θα διενεργηθεί ένας ετήσιος κύκλος δειγματοληψιών και παρακολούθησης της ποιότητας των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των Πρεσπών.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος του Βαλάντοβο θα προχωρήσουν και σε έργα καθαρισμού και διαμόρφωσης των κοιτών των ποταμών Σακουλέβα και Stranec αντίστοιχα.

Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Βαλάντοβο στα τέλη του 2015.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-10-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ.

Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, στη θέση «Νικηφόρος Ουρανός (1403205)», ΟΤΕ Π/Κ ΑΛΙΜΟΥ ΣΑΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, στο Δήμο Πρεσπών, της ΠΕ Φλώρινας.

52

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Κέντρο έρευνας Γενετικής του καρκίνου (RGCC)», από της εταιρία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην ΒΙΠΕ Φλώρινας

53 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

54 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) έκτασης 132.000 m2 (χώρος Β-αρ. χερσολίβαδου 165) στη θέση «Ρουδίνα» Μελίτης του Δήμου Φλώρινας και συνοδά έργο (εγκαταστάσεις προδιαλογής και επεξεργασίας χαλαζία), της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.»

55 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Λατομείο Βιομηχανικού Ορυκτού – Χαλαζία – (Εκμετάλλευση) σε δημοτική χέρσα έκταση εμβαδού 99.890 m2 (Χερσολίβαδο Νο 249 του κτηματολογικού πίνακα Μελίτης – Χώρος Γ) στη θέση Ρουδίνα ΔΕ Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

56 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

57 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006034 «Υδατόπυργος», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Γρεβενών της ΠΕ Γρεβενών.

58 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9 ΜΠΕ του έργου: «Μεταλλευτική έρευνα δια γεωτρήσεων πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη και διάνοιξη οδών προσέγγισης εντός Μεταλλευτικής Οριστικής Παραχώρησης Ο.Π. 20 στο νότιο Βούρινο θέση «Μουτσάρα» Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης ΠΕ Γρεβενών. 59

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

10 ΜΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006031 «Άγιος Αθανάσιος», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. 60

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

11

ΜΠΕ του έργου: «Μελέτη Αρδευτικού Φράγματος και Αρδευτικού Δικτύου Διποταμιάς» του Δήμου Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς.

 

61

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

12 ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100 KW» στη θέση «Άνω Βερούδια» της ΔΚ Κρόκου, ΔΕ Ελίμειας του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 62

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

13 ΜΠΕ του έργου : «Τροποποίηση ΑΕΠΟ Αιολικού Πάρκου ισχύος 14,0 MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες-Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, λόγω μείωσης της συνολικής ισχύος σε 8,00 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. 63

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

14 ΜΠΕ του έργου : «Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών μη επικινδύνων αποβλήτων-υλικών και αποκατάσταση ανενεργού δανειοθαλάμου αδρανών υλικών» σε τμήμα των τεμαχίων 3 και 4 του Αγροκτήματος Πολυρράχου της ΤΚ Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. 64

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

15 ΜΠΕ του έργου : «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006035 «Τσοτύλι», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Βοίου της ΠΕ Κοζάνης. 65

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

16

ΜΠΕ του έργου : «Σταθμός Διοδίων Αλιάκμονα και Ανισόπεδος Κόμβος Μικροκάστρου».

 

66 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία αρνητικά

Κοζάνη 9/10/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/ 13-10-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ου   Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για τη   σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Εθνικού   Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΣΑΕΠ 041, Προϋπολογισμού   1.750.000,00€), που αφορά τη μελέτη «Γεωλογική Διερεύνηση και Γεωτεχνική   ΕΡΕΥΝΑ, Αξιολόγηση- Μελέτη Αποκατάστασης Κατολίσθησης και Οριστική Μελέτη   ΕΡΓΩΝ Αντιστήριξης», και τις   επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κατολίσθησης στο 9ο χλμ της Ε.Ο.15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ   ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)

1719/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο 1ος   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ   ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ   ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις μετακινήσεις του   Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας και ορισμός υπολόγου

1720/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ
3

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ χρηματικού   εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ,   κάρτας καυσαερίων κλπ για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΥ Π.Ε.   Κοζάνης

1721/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 14/10/2015                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                  

                                                                                                                   ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.Κεχαγιάς Φώτιος
 2. 2.Γέρου Κωνσταντίνος
 3. 3.Βάσσος Πασχάλης
 4. 4.Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. 5.Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» Π.Ε .ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου κ. Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από την Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων ,στο τμήμα Επταχώρι-Όρια Ιωαννίνων» κατά του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας στο έργο και την προέγκριση της Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης.
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή φραγμάτιου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα» προϋπολογισμού 83.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ.9+1000 ΕΩΣ Χ.Θ.9+400» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης ΕΠ .Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2014».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών –ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γ.Ν. Φλώρινας»
 10. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου 1.: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη του από 07/10/2015 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 4.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π .Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Έγκριση ή μη του από 04/09/2015 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή   Διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.313.638,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 13. Έγκριση ή μη του από 02/10/2015 πρακτικού για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 119.722,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση για την προέγκριση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση «Πατώματα» Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής α’ τμήματος νέου οικισμού»
 16. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 23%)
 17. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 13η /2015
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Οριοθέτηση –χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124 έως το Δ128)με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 041 κ.ε.2006ΕΠ04100001
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800,00 € για τις ανάγκες της αντικατάστασης των μπαταριών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 600,00 € για εργασίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων-γραφείων στο κτίριο της Π.Ε .Γρεβενών (Διοικητήριο)
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού   αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016 και την κήρυξη του ως άγονου και επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους.
 24. Έγκριση δαπάνης πετρελαίου κίνησης και έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας στον Ζαντίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου.
 25. Έγκριση δαπάνης του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως όγδοη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 158.452,00 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.
 28. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 6.105,00 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετιστών κατά το Α’ Τρίμηνο του έτους 2015
 29. Έγκριση ανάκλησης ποσού 45.006,79 € και κατανομής ποσού 26.799,98 € του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης
 30. Έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχων για τη μίσθωση των τριών (3) μηχανημάτων πολυεργατών για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας, με την έναρξη χειμερινής περιόδου 2015-2016
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 12.760,00 € στον Τουρούντζη Κων/νο του Αλεξάνδρου πρώην υπαλλήλου της Π.Ε. Φλώρινας λόγω συνταξιοδότησης γήρατος
 32. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»
 33. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.858,00 ευρώ που αφορά περιοδική εκπαίδευση ειδικών ελέγχων και συμμετοχή σε εξετάσεις δύο υπαλλήλων του ΚΤΕΟ Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών-εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ,το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας με αφορμή τα Ελευθέρια της πόλης.
 35. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια λαμπτήρων για την παρακαμπτήρια οδό του έργου: «Βελτίωση-διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο.,Κοζάνης-Σερβίων (Β φάση)
 36. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου Τεχν .Εξοπλισμού ΠΕ. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την κάλυψη σημαντικών ελλείψεων στο εργαστήριο πληροφορικής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.
 38. Έγκριση δαπανών Π .Δ .Μ.
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε .Κοζάνης
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΚΑΕ 072/0879) Π.Ε. Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π. Δ .Μ.)
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση; πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε .Φλώρινας στη μηχανοκίνητη περιηγητική εξόρμηση από τον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Φλώρινας (Μ.Ο.Φ.) στις 18/10/2015
 51. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 56. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .
 57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ. Κ. Κερασία)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. 1.Αντιπεριφερειάρχες.
 2. 2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. 3.Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. 4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. 5.-Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

      -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Τονωτική ένεση για την οικονομία και την αγορά της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η απελευθέρωση πόρων από το Τέλος Λιγνίτη (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης) το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού μέσω του σημαντικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο είχε “παγώσει” εδώ και τρία χρόνια, θα υλοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν έργα ανάπτυξης και υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή οριστικοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη και σε συνέχεια της άμεσης ανταπόκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη με την υπογραφή της χρονίζουσας υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση της Επιτροπής Κατανομής.

Κατά τη συνεδρίαση, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, της ΔΕΗ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, εγκρίθηκε η κατανομή του ποσού που αντιστοιχεί στο 2013 δηλαδή 20,65 εκατ. € για το Νομό Κοζάνης και 4,92 εκατ. € για το Νομό Φλώρινας.

Μετά από πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συμφωνήθηκε να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Κατανομής, μέχρι τις 20/12/2015, προκειμένου να εγκρίνει την κατανομή των αντίστοιχων ποσών του έτους 2014.

Παίρνοντας υπόψη ότι από τα ποσά του έτους 2012 είναι διαθέσιμα ήδη στο ταμείο της ΔΕΗ 22,00 εκατ. € για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων καθώς και νέων, ένα συνολικό ποσό περίπου 76,00 εκατ. € μαζί με το αναλογούν για το έτος 2014 θα τονώσει την οικονομία και την αγορά της περιοχής, με άμεσα διαθέσιμο ποσό ύψους 47,00 εκατ. € περίπου.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ορισμένα ειδικά θέματα που θα διευθετηθούν με τη συνεργασία αρχικά των δήμων και στη συνέχεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την τεχνική υποστήριξη της ΑΝΚΟ, μέχρι τη νέα  συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής.

Στο πλαίσιο των συναντήσεών του στην Αθήνα, ο Περιφερειάρχης είχε  συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον οποίο έθεσε  ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, κοινού ενδιαφέροντος, η προώθηση των οποίων θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για περιφερειακή ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αναφέρονται, το Ειδικό Τιμολόγιο, η ανάγκη προώθησης του Προεδρικού Διατάγματος μετεγκατάστασης των οικισμών Αναργύρων και Ακρινής, η αξιοποίηση των παραλίμνιων περιοχών των Τεχνητών λιμνών της περιοχής, η αύξηση του Τέλους Λιγνίτη στο 1,2% επί του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ, μέτρα κοινωνικής ανταποδοτικότητας για τους κατοίκους των υπό μετεγκατάσταση οικισμών κλπ.

 «Ανοίγουμε τα θέματα της περιοχής μας, διεκδικούμε πόρους με τεκμηριωμένο τρόπο, μεταφέρουμε την αποφασιστικότητά μας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, διευρύνουμε τις συμμαχίες μας και τις ευκαιρίες, προς όφελος της Δυτικής Μακεδονίας και των πολιτών της», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

            

Η ΧΕΝ Ελλάδος ανταποκρινόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες, υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) στεγαστικό πρόγραμμα, στο διεθνών προδια-γραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυ-νο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.
Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους α-δυναμία να παρακολουθήσουν Τμήματα και Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11106 72 Αθήνα,
με την ένδειξη «για την Επιτροπή Ξενώνα»
Διάθεση εντύπων αίτησης: Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα,
Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)
και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291 και 210 3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Κασιμάτη).

stegastiko programma afisa 2015 

Ανακοίνωση

Στεγαστικό Πρόγραμμα 2015

Διαδιακσία υποβολής αιτήσεων και διακιολογητικών

 

Με αφορμή την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», σχετικά με την συντήρηση και οριζόντια σήμανση και διαγράμμιση της παλαιάς οδού Πτολεμαΐδα-Κοζάνη, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες τα παρακάτω:

 • Έχει γίνει η δημοπρασία του έργου που αφορά την συντήρηση του Περιφερειακού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα την συντήρηση και την οριζόντια σήμανση- διαγράμμιση της παλαιάς οδού Πτολεμαΐδα-Κοζάνη.
 • Ήδη υπάρχει ανάδοχος και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η υπογραφή της σύμβασης, για να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
 • Ο συγκεκριμένος δρόμος παρότι είναι χαρακτηρισμένος «Εθνική Οδός», η ευθύνη συντήρησης του ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενώ είναι άμεση προτεραιότητα η επισκευή και η συντήρηση του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης εκτέλεσης του έργου με θέματα :

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΣΑΕΠ 041, Προϋπολογισμού 1.750.000,00€), που αφορά τη μελέτη «Γεωλογική Διερεύνηση και Γεωτεχνική Έρευνα, Αξιολόγηση- Μελέτη Αποκατάστασης Κατολίσθησης και Οριστική Μελέτη Έργων Αντιστήριξης», και τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της κατολίσθησης στο 9ο χλμ της Ε.Ο.15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)
 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας και ορισμός υπολόγου
 4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΥ Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.

Με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και τη συστηματοποίηση των πολιτιστικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προβάλλουν την εικόνα της με βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της,  εκπονείται «Σχέδιο Συμμετοχής Π.Δ.Μ. σε πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις» και τίθεται προς διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο θέτει ως στόχους:

την ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και καθιέρωσης ποιοτικών θεσμών και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας,

τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών,

τη γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

την προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

τη θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής στρατηγικής με ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού,

τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών οφελών.

Το σχέδιο συντάσσεται ανά πενταετία από την αρμόδια Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει ισχύ σε όλη την Περιφέρεια.

Το Σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) και η διαβούλευση του  ξεκινά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη διαδικασία, υποβάλλοντας τις προτάσεις-παρατηρήσεις τους στο

Δείτε για πεισσότερες πληροφορίες τα σχετικά κείμενα:

Σχέδιο Συμμετοχής

Εισηγητική Έκθεση

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης για τα προβλήματα της υγείας και τη στελέχωση των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Σταύρου Γιαννακίδη, ο οποίος εισηγήθηκε στον Αναπληρωτή Υπουργό τα θέματα που αφορούν τον χώρο της υγείας για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε, πως σύμφωνα με τον Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες στον Τομέα Υγείας πρέπει να περιέλθουν στην Περιφέρεια, δηλώνοντας πως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα πιλοτικά στον νέο υγειονομικό σχεδιασμό, έτσι ώστε οι Δυτικομακεδόνες να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας παροχές υπηρεσιών υγείας. Ο Θ. Καρυπίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η τραγική και απαράδεκτη κατάσταση και θα πρέπει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες της και να δοθούν άμεσες λύσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ενημέρωσε αναλυτικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την γενική κατάσταση που επικρατεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο ΕΚΑΒ και στα νοσοκομεία, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, την υποστελέχωση και φυσικά την εξουθένωση και υπερκόπωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση του συστήματος.

Ο κ.  Γιαννακίδης ζήτησε τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι έτοιμη να το κάνει αυτό και παρέδωσε στον Αναπληρωτή Υπουργό σε ηλεκτρονική μορφή το χάρτη υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Απο την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς  υποστήριξε τις θέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την άμεση ενίσχυση και στελέχωση με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όλων των δομών υγείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δήλωσε πως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που συναντήθηκε μετεκλογικά με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από την συνάντηση αυτή συμφωνήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό σε 1η Φάση :

1.Η Πρόσληψη Επικουρικών Ιατρών διαφόρων Εδικοτήτων που έχουν ζητηθεί εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών για τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά Τριάντα τεσσάρων (34) και έχει ως εξής :

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης : Δεκατέσσερις (15) Επικουρικοί Ιατροί από τους οποίους οι Εννέα (9) στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ‘Μαμάτσειο’ και Έξι (6) στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαίδας ‘Μποδοσάκειο’.

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας : Οχτώ (8) στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών : Έξι (6) στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

-Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς : Πέντε (5) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

-Η ένταξη τουλάχιστον Δέκα (10) διασωστών και οδηγών στις Εκατό (100) θέσεις του ΕΚΑΒ που θα προκηρυχτούν τις επόμενες ημέρες.

2.Η Υλοποίηση του Αιτήματος – Πρότασης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας για την Δημιουργία Πολυδύναμου Ιατρείου στο Λευκώνα Πρεσπών με την σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, την συνδρομή του Δήμου Πρεσπών και την συνεργασία της 3ης ΥΠΕ.

3.Η Σύσταση ή η Μεταφορά Έδρας Περιφερειακού Ιατρείου για τις Φυλακές Γρεβενών και κάλυψη της θέσης είτε με προκήρυξη ιατρού για το πολυιατρείο των Φυλακών είτε για μεταφορά των καθηκόντων του (παράλληλα ή μόνιμα) από άλλο περιφερειακό ιατρείο (θα αποφασισθεί το επόμενο διάστημα).

Για τη 2η Φάση σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό :

1.Υπογράφεται τις επόμενες ημέρες η τοποθέτηση Πεντακοσίων (500) Θέσεων Επικουρικών Ιατρών, με άμεση προτεραιότητα στην Δυτική Μακεδονία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

2.Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχτούν από τον ΑΣΕΠ Εννιακόσιες (900) θέσεις Μόνιμου Προσωπικού.

3.Προγραμματίζονται να προκηρυχτούν επίσης δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2400) θέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού από τις οποίες οι εξακόσιες (600) αφορούν γιατρούς που θα καλύψουν τα κενά και τις αυξημένες ανάγκες των Περιφερειακών Ιατρείων, Κέντρων Υγείας και Νοσοκομειακές Κλινικές.

Για την 3η Φάση ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέφερε πως αρχικά:

1.Σχεδιάζεται το επόμενο διάστημα η μεταφορά πολλών Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας να περάσουν στις εκάστοτε ΔΥΠΕ.

2. Μετά την σταθεροποίηση του Συστήματος Υγείας, το οποίο θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, υπάρχει η βούληση πολλές αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας να περάσουν στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

3.Υπάρχει η σκέψη να εφαρμοστεί πιλοτικά η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας στις Περιφέρειες, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα.

anaplhrwths ypoyrgos ygeias1

anaplhrwths ypoyrgos ygeias2

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).