Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσει ότι :
Εκμισθώνεται το Δημόσιο Ιχθυοτροφείο της λίμνης Ζάζαρης, με τις εγκαταστάσεις (αλιευτικές,κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παραρτήματα αυτού, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή του, με πλειοδοτική δημοπρασία.Η εκμίσθωση γίνεται με βάση α) τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν β) το άρθρο 19 παρ. 11 του Ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και άλλες διατάξεις» γ) τις διατάξεις του διατάγματος 7/18 Μαρτίου 1940 «Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων ……. με ενοικίαση» και με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης αυτής .

Ειδική, αρνητική, μεταχείριση επεφύλαξε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Σελίδα 1398 από 1399