Τελευταίες Ανακοινώσεις

Σημαντική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας της 16ης Μαΐου 2011, για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ανέγερσης των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου σε Κοζάνη και Φλώρινα.

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΄΄Προμήθεια 80 tn ακρυλικού χρώματος και 25 tn γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας και Γρεβενών – όρια Νομών Γρεβενών Τρικάλων ΄΄.

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ (κ.ε. 2008ΣΕ07100000)»

Σελίδα 1397 από 1399