Τελευταίες Ανακοινώσεις

Dakis-Giorgos-53Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, για το μείζον θέμα των εκχωρημένων περιφερειακών πόρων του ΕΣΠΑ  προς τα εθνικά προγράμματα, ανταγωνιστικότητας, ψηφιακής σύγκλυσης και περιβάλλοντος, της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως αυτή δημοσιεύθηκε με άρθρο του στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ( φύλλο 7 Απριλίου 2011)

Εγκρίθηκαν στις 10-3-2011 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,  οι περιβαλλοντικοί όροι, για το έργο «Επαρχιακή οδός Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: τμήμα ρέμα Κωτούρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα» στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου και την υλοποίησή του.

Σελίδα 1396 από 1399