Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής δέχθηκε στο Γραφείο του, στη ΖΕΠ Κοζάνης, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2011, τους Προέδρους των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μετά τη συμβολική κατάληψη της Περιφέρειας, του επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης απέστειλε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 στον Βουλευτή Κοζάνης Γιώργο Κασαπίδη την ακόλουθη επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Απαντώντας στην από 15-6-2011 επιστολή σας θα ήθελα να σας ενημερώσω τα έξης:

Σελίδα 1392 από 1399