Η Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Καστοριας –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς

Σελίδα 7 από 32