Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012 10:41

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΙΚΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΙΚΗΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ

Τ.Δ. ΒΕΥΗΣ»

Σελίδα 32 από 32