Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 22:00

Περίληψη Διακήρυξης

  1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμου Υποέργο 2: Οδοποιία εντός οικισμού Πεύκου», με προϋπολογισμό 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

  2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 481.418,90 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%), Αναθεώρηση: 6.385,98 € και Φ.Π.Α. (23%) 112.195,12 €.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2013


Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, μετά την με αρ. 1763/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας Υγρών καυσίμων, προβαίνει στην διενέργεια Ανοικτού δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών Υγρών Καυσίμων

Σελίδα 14 από 32