Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 22:00

Δελτίο Τύπου 11ης Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής διακηρύσσει ότι:

- Εκτίθεται σε πενταετή μίσθωση το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Ζάζαρης. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρες 09:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας. Ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 7.200,00 και εγγυητική επιστολή στο ποσό των 360,00€.

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής :

Σελίδα 13 από 32