Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Της Πράξης: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γερμά Β΄ Φάση»