Περίληψη Διακηρύξεως Για Τη Διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού Του Έργου: Φωτεινή Σηματοδότηση Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) Της Οδού Πτολεμαΐδας – Δυτ. Εορδαίας