Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.

 Διαβάστε εδώ την προκήρυξη του διαγωνισμού, την τεχνική περιγραφή του έργου, τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων, τον συνολικό προϋπολογισμό, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το τιμολόγιο υπηρεσίας και την προκήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).