Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκάννερς, πολυμηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών