Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας τριάντα (30) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος