ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.995,42 Τ.Μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ