ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 17.015,71 Τ.Μ. ΚΑΙ 33.509,78 Τ.Μ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΥΑΚΙΟΥ