Νέος Διαδικτυακός Τόπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Για να μεταβείτε στο νέο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://www.pdm.gov.gr