ΥΠΟΕΡΓΟ: ΄΄Προμήθεια 80 tn ακρυλικού χρώματος και 25 tn γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας και Γρεβενών – όρια Νομών Γρεβενών Τρικάλων ΄΄.

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ (κ.ε. 2008ΣΕ07100000)»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3200 (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ) ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕΠ 041, τίτλος έργου ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ΄΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.000 €

LdVΠιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τη χρήση εκπαιδευτικών κουπονιών υλοποιείται στην Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» – Πρόγραμμα Λεονάρδο Ντα Βίντσι (Transfer and Adaptation Vouchers – TAV Leonardo Da Vinci Programme) σε συνεργασία με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς από το Τρέντο της Ιταλίας, το Κεντ της Αγγλίας, το Όσλο της Νορβηγίας και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης από την Ισπανία.

Σελίδα 5 από 5