Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την Π.Ε. Φλώρινας