Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν τα εξής:

Στην Κοζάνη σήμερα την 7η-2-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την Αριθ. Πρωτ. 33/31-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Πλακεντά, συγκεντρώθηκαν, παρόντος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεωργίου Δακή, του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Γεωργίου Δασταμάνη, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημητρίου Σαββόπουλου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κ. Ιωάννη Σόκουτη και του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας κ. Δημητρίου Ηλιάδη οι κάτωθι:

Σελίδα 10 από 10