Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/1-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/3-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/22-3-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η 4-3--2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/27-2-2013 ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την  4η/18-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-1-2013 έκτακτης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ


Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/6-1-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/17-12-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Σελίδα 7 από 10