Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-9-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/12-9-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-8-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/22-7-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/26-6-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/3-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/22-5-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/10-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Σελίδα 6 από 10